Misbrugssamtaler

Et tilbud til unge og voksne med et problematisk forbrug eller misbrug af
rusmidler.

Samtalerne kan foregå i eget hjem eller i vores lokaler i Lollandsgade 25, 5000 Odense C.

Misbrugssamtaler tilbydes til de unge og familier der er tilknyttet Familiebehandling Fyn, når det ikke er muligt at benytte de kommunale tilbud eller som ekstra støttende tilbud til samme. Oftest aftales at samtalerne indgår i en eksisterende indsats, men kan også stå alene. Samtalerne varetages af misbrugsbehandler med mange års erfaring indenfor privat og offentlig misbrugsbehandling. Vi arbejder ud fra en anerkendende og systemisk tilgang.

I samtalerne bruges ofte elementer fra evidensbaserede metoder, herunder MI (Motivating Interviewing), kognitiv terapi og “Move” fra metodeprogram i Socialstyrelsen 2014-2018.

Vi samarbejder med TUBA, Alkoholbehandlingen Odense, Rusmiddelcenter Odense Voksenafdeling og ungeafdelingen / U18.

Misbrugs samtaler kan indeholde:
• Afdækkende samtale omkring misbrugets omfang og kompleksitet.
• Individuelle samtaleforløb.
• Pårørende samtaler.
• NADA øreakupunktur.
• Støtte til læge samtale med henblik på medicinsk behandling.
• Støtte til udredning i psykiatrien.
• Støtte og introduktion til at komme i behandling i offentligt/kommunalt regi.

Varighed og timeantal: Afhænger af udfordringer, kompleksitet og støttebehov.