Støttet / overvåget samvær

Støttet eller overvåget samvær har til formål at udvikle og vedligeholde relationen mellem forældre og børn.

Vi har fokus på, at rammen omkring barnet opleves som forudsigelig og tryg.
Forældre støttes i at imødekomme barnets behov for følelsesmæssig afstemt kontakt. Der vil være fokus på at iværksætte aktiviteter der fremmer et glædesfyldt samspil, så både barn og forældre oplever samværet som en relationsskabende og en positiv oplevelse.

Vi tilbyder at stille samværskonsulent til rådighed, om samværet foregår i kommunens egne lokaler, i familiens hjem eller hos plejefamilien.

Familiebehandling Fyn tilbyder også samvær i egne lokaler i hyggelige og tryghedsskabende rammer. Lokalerne er beliggende i Odense C i fritliggende hus, tilbagetrukket fra vejen i rolige omgivelser. Der er også mulighed for at opholde sig udendørs i lukket have (se billede)

I Familiebehandling Fyn’s lokaler kan vi tilbyde samvær med overnatningsmulighed, hvor der vil være samværskonsulent tilstede i dagtimerne. Efter aftale kan pædagogisk personale kontaktes i nattetimerne.

Varighed og timeantal: Afhænger af udfordringer, kompleksitet og støttebehov.