Professionel kontaktperson

Henvender sig primært til børn/unge der bor hjemme ved forældre/værger.
Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning der fremmer og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel.
Kontaktpersonen er koordinerende i forhold til familie, netværk og andre relevante samarbejdspartnere.

Kontaktpersonen støtter børn/unge:

  • Som har svært ved at begå sig social blandt jævnaldrende.
  • Som har emotionelle udfordringer og reguleringsvanskeligheder.
  • Som har tendens til at isolere sig.
  • Der mistrives i skole og som har et ustabilt eller manglende fremmøde.
  • Der har brug for støtte til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet.
  • Der mistrives i relationen med en eller flere i familien.
  • Hvor der er mistanke om psykiatriske lidelser.
  • Med selvmordtanker og selv skadende adfærd.
  • Med problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler.

Varighed og timeantal: Afhænger af udfordringer, kompleksitet og støttebehov.