Theraplay®

En relationsbaseret og kontaktskabende terapiform, som primært henvender sig til børn i alderen 0-12 år, men kan også anvendes til teenagere, voksne og gravide.

Theraplay er en relationsbaseret og kontaktskabende terapiform, som primært henvender sig til børn i alderen 0-12 år, men kan også anvendes til teenagere, voksne og gravide.
Theraplay henvender sig til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Theraplay kan med fordel anvendes til børn, hvor der er viden eller mistanke om tilknytningsvanskeligheder og til børn med udviklingsforstyrrelser, så som autisme og ADHD.

Theraplay har til formål at styrke tilknytningen mellem barn og omsorgsperson samt støtte barnets i dets sociale- og følelsesmæssige udvikling.

Theraplay er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og justeres løbende med den nyeste teoretiske og empiriske viden indenfor området. Dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forældre og barn.

Theraplay er en metode, der tager udgangspunkt i de af hjernens funktioner, som tidligst udvikles, og imødekommer dermed barnets behov for præverbal og emotionel kommunikation i samspillet med dets omsorgspersoner.
Theraplay har fokus på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau frem for barnets faktiske alder.

Theraplay foregår i en legende og positiv atmosfære og er med til at skabe/genskabe en engageret og empatisk kontakt mellem barn og omsorgsperson. Via nøje tilrettelagte aktiviteter, støttes barn og omsorgsperson til at indgår i helende og sunde mødeøjeblikke, der fremmer tilknytning i samspillet.
Glæden og legen bliver således den lim, der knytter et bånd eller et følelsesmæssigt fællesskab mellem barnet og omsorgs-
personen.
Forud for Theraplayforløbet udarbejdes der MIM (samspilsundersøgelse).
MIM er med til at målrette og effektivisere Theraplaybehandlingen.

Theraplaybehandlingen udføres af certificeret theraplayterapeut. Terapeuten har gennemgået Theraplay trin 1 og 2, efterfulgt af et længerevarende uddannelsesforløb ved supervisor og underviser psykolog Annie Jakobsen, samt beståede eksaminer via Theraplayinstituttet TTI i Chicago, USA.

Vi tilbyder rådgivende og superviserende samtaler med afsæt i Theraplaymetoden.

Varighed: ca. 9 måneder