Familiebehandling

Et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år, familier der venter barn samt enlige gravide, hvor der er anledning til bekymring

Familiebehandlingen har til formål at understøtte og udvikle struktur og samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning.
Der vil være fokus på at fremme tilknytningsprocesser mellem børn og forældre og derigennem styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer. Der lægges vægt på at støtte forældrene i at afstemme sig med barnets indre oplevelser og følelser, samt støtte børnene i at tage imod forældrenes invitation til kontakt og samspil.
I familiebehandlingen vil der være fokus på både sårbarheder og styrker i familien. Der arbejdes ud fra en forståelse af, at der i alle familier er et udviklingspotentiale og, at forældre som udgangspunkt ønsker de bedste betingelser for deres børn.

Familiebehandlingen kan foregå i familiens eget hjem eller i vores lokaler i Lollandsgade 25, 5000 Odense C

Familiebehandlingen vil bl.a indeholde:

  • Familiesamtaler samt individuelle samtaler.
  • Iværksættelse af synlig struktur og daglige rytmer, der sammen har til formål at skabe genkendelighed og kontinuitet i dagligdagen.
  • Angstreducerende behandling med afsæt i en terapeutisk kognitiv tilgang.
  • Familieøvelser der forbedrer familiens indbyrdes kommunikation-og problemløsningsstrategier.
  • Theraplaylignende aktiviteter der understøtter forælder-barn relationen og styrker barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.
  • Deltagelse i netværksmøder.
  • Sparring til eksterne samarbejdspartnere.

Varighed og timeantal: Afhænger af udfordringer, kompleksitet og støttebehov.