Om os

Vi er -Mikkel og Natasja, vi står bag Familiebehandling Fyn. Familiebehandling Fyn er en pædagogisk og terapeutisk konsulentvirksomhed, som tilbyder sociale indsatser og terapeutiske forløb til børn, unge og familier. Derudover tilbyder vi kompetenceudvikling til fagprofessionelle.

I samarbejde med vores ansatte kan vi tilbyde en bred vifte af indsatser indenfor det pædagogiske og terapeutiske felt. Alle i Familiebehandling Fyn har en socialfaglig bagrund samt relevant efteruddannelse.

Vi stiller store krav til os selv og alle der er ansat i Familiebehandling Fyn om, at være faglige nysgerrige og innovativt tænkende ind i opgaveløsningen, samt at have en nærværende og anerkendende tilgang.

Vores faglige fundament tager afsæt i følgende teoretiske retninger:

Systemisk tænkning
Systemisk tænkning fokuserer på forståelsen af individet i relation til sig selv og i relation til sine omgivelser. I den systemiske tænkning sættes der fokus på relationer, mønstre og sammenhænge i familiesystemet. Dette danner grundlag for at se den enkelte i en helhedsorienteret kontekst.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi
Neuroaffektiv udviklingspsykologi danner bro mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Neuroaffektiv udviklingspsykologi er særligt anvendeligt i forløb, hvor der ønskes et neuroaffektivt perspektiv omkring omsorgs- og tilknytningsrelationers betydning for barnets følelses og adfærdsmæssige udvikling.

Kognitiv psykologisk tilgang
I den kognitive tilgang fokuseres der på, hvordan tænkning påvirker og hænger sammen med følelser, handlinger og kropsreaktion. Der arbejdes på at ændre uhensigtsmæssige negative tanker hen imod alternative tankemønstre. Den kognitive tilgang har dokumenteret effekt i forhold til misbrugsproblematikker, angst og depression.