MIM-P

MIM-P er en struktureret legebaseret observationsmetode, som anvendes til at belyse den overordnet natur i det følelses- og tilknytningsmæssige samspil mellem barn og omsorgsperson. Metoden fokuserer på omsorgspersonens evne til at støtte barnet og på barnets evne til at respondere på den voksnes indsats i den nære relation.

Formålet med MIM-P undersøgelsen er at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker barnets udvikling.

For børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld, er det af afgørende betydning at kunne få øje på, hvorledes nuancerne i de grundlæggende samspilskompetencer kan udfoldes og stimuleres. På den baggrund kan MIM-P være med til at målrette eg effektivisere interventionerne i forhold til sårbare børn og familier.

MIM-P består af 10 enkle aktiviteter, som omsorgsperson og barn udfører sammen og interaktionen optages på video. Aktiviteterne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner: struktur, samregulering, engagement, omsorg og udfordring.

MIM-P indeholder følgende:
• Forsamtale med Omsorgsperson og sagsbehandler.
• Forberedende samtale med barnets omsorgspersoner.
• Udførelse af MIM-P – barn og omsorgsperson.
• Filmanalyse, samt udregning af resultater ud fra Susan Harts 9 punkt-skala.
• Udarbejdelse af skriftlig rapport
• Tilbagemelding til omsorgsperson.
• Overleveringsmøde til sagsbehandler.

Varighed: 1-2 måned