Støtte i egen bolig / efterværn

Henvender sig til unge i alderen 18 år og opefter som har behov for særlig støtte og omsorg i forbindelse med nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau og/eller som efterværn i forlængelse af en anbringelse. Støtten foregår i den unges egen bolig, eller i en af Familiebehandling Fyn´s lejligheder i det centrale Odense.

Støtten har til formål at hjælpe den unge til at blive mere selvhjulpen og i stand til at mestre praktiske, personlige og sociale udfordringer i dagligdagen.

Vi har fokus på den psykiske trivsel, netværk, uddannelse/arbejdsmarked, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, familierelationer og problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler.

I støtten tages der udgangspunkt i sårbarheder og styrker. Der er fokus på at alle mennesker har et udviklingspotentiale. Der arbejdes med at reducere stressorer og på at opbygge større tolerance, således personen i takt med støtten udvikler en større robusthed og oplever øget livskvalitet.

Vi er, så vidt det er muligt og med den unges samtykke, altid opmærksomme på at inddrage den unges familie og øvrige netværk.

Støtte til ung i egen bolig indeholder hjælp til:

  • Praktiske færdigheder i forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder f.eks. oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning osv.
  • Håndtering af egen økonomi: budgetlægning, oprette betalingsservice, betaling af regninger, hjælp til økonomiske ansøgninger, gennemgang af dagligt post, e-boks osv.
  • Opbygning og vedligeholdelse af netværk samt genoprette, etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk.
  • Social- og adfærdstræning, f.eks. i forbindelse med indkøb, deltagelse i fritidsaktiviteter og sociale arrangementer.
  • Støtte til beskæftigelse, uddannelse og fritidstilbud, herunder motivere, støtte til at søge oplysninger og muligheder, introducere til, koordinere, ledsage og trafik/transport træne.
  • Samarbejde med relevante personer, herunder deltagelse i møder med myndigheder, læge, tandlæge, psykolog, psykiatri osv.
  • Psykoedukation.
  • Støtte til at komme op om morgenen og være klar til et dagtilbud.

Varighed og timeantal: Afhænger af udfordringer og støttebehov. ​