Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling henvender sig til fagprofessionelle, som arbejder med sårbare børn og unge.

Kompetenceudvikling har til formål at styrke samspillet mellem barnet og den voksne, samt støtte barnet i dets sociale og følelsesmæssige udvikling.

Hvordan kan vi som professionelle få et større fokus på at udvikle og skabe de nødvendige mødeøjeblikke med barnet?

Der tages afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvilket betyder at der bygges bro mellem tilknytningsteorien og nyere hjerneforskning.

Hvem er vi:
Tanja Vejsnæs og Natasja Richardt. Vi er begge oprindeligt uddannet socialpædagoger og har i en lang årerække beskæftiget os med behandling af børn, unge og familier i både privat og offentligt regi. Vi har flere terapeutiske uddannelser bag os og har specialiseret os i behandling af børn med regulerings- og følelsesmæssige vanskeligheder. Vi er desuden internationalt certificerede theraplay®terapeuter. I dag arbejder vi i privat regi ved Familiebehandling Fyn, hvor vi med baggrund i den neuroaffektive forståelse, tilbyder familiebehandling, theraplay og faglig kompetenceudvikling.

Oplæg

Der holdes oplæg indenfor følgende områder:
• Mødeøjeblikkes betydning for barnet.
• Samværets betydning for det anbragte barn.
• Theraplay® som inspiration i det pædagogiske arbejde.
• Den tre-delte hjerne.
• Tilknytningsstile.

Supervision
Der tilbydes supervision med afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Supervisionen er rettet mod fagpersonale som pædagogisk personale, lærer, dagplejere, samt plejefamilier.