Cool Kids / Chilled

Cool Kids er et angstreducerende og familieorienteret struktureret forløb, som henvender sig til børn og unge i alderen 6-17 år og som bygger på kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med angst, ængstelighed og udtalt bekymringstendens. Cool Kids er anvendeligt til alle former for angst, heriblandt skolevægring.

Cool Kids-programmet findes i to versioner, som er opdelt efter aldersgruppe:
Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6 – 12 år.
Chilled er udviklet til unge i alderen 12-17 år.

Cool Kids og Chilled tilbydes som gruppeforløb med 4-6 deltagere pr. hold. Vi tilbyder også individuelle forløb, hvor modulerne gennemgås med det enkelte barn/ung, samt forældrene. Yderligere er det muligt at matche Cool-kids forløbet til vores andre ydelser fx familiebehandling.

Her kan familien bl.a. få støtte til at se på de bagvedliggende årsager til barnets angst, samt få støtte i hjemmet til at implementere og fastholde redskaberne fra Cool Kids programmet.

Cool kids programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper bl.a. psykoedukation, kognitive metoder som omstrukturering og problemløsning, adfærdsmæssige metoder som eksponering, rollespil, anvendelse af ros samt tilbagefaldsforebyggelse.

Cool Kids og CHILLED består hver af 10 manualbaserede sessioner af to timers varighed. Her lærer børnene om, hvordan angst opstår, og de lærer om sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handling. Derudover lærer de, at tanker kan styres, og at der findes alternative tanker, som kan udfordre og reducere følelsesmæssigt ubehag, kropslige gener og uhensigtsmæssig adfærd.

Hver session indledes med, at underviseren introducerer dagens tema, hvorefter deltagerne laver gruppeøvelser og diskussioner, individuelt arbejde eller rollespil. På møderne deles forældre og børn ofte op og laver øvelser og aktiviteter hver for sig. Mødet afsluttes med en opsamling. Imellem sessionerne skal forældrene lave øvelser hjemme sammen med barnet.

Tine Steendorph Petersen Tlf: 27987741 – Mail: tine@familiebehandlingfyn.dk eller
Helene Bensimon Tlf: 20508668 – Mail: helene@familiebehandlingfyn.dk

Pris:
Gruppeforløb: 4.500 kr.
Individuelt forløb: 8.500 kr.