§54 støtte person

§54 støtte person har til formål at støtte forældre, der har ét eller flere børn anbragt udenfor hjemmet.

Støttepersonen er samtalepartner, lyttende og giver omsorg til forælder/forældre der har et anbragt barn. Støttepersonen fungerer også som neutralt bindeled mellem kommune, forældre og anbringelsessted.

Støttepersonen har fokus på:

  • Kontakten mellem forældre/forældre og barnet.
  • Det følelsesmæssige svære ved at være forælder/forældre til et anbragt barn.
  • Hvordan forælderen/forældrene kan forbedre de forhold, der førte til anbringelsen.
  • At forberede og være bisidder ved møder.
  • Gennemgå og forstå dokumenter både forud for og under anbringelsen.
  • At holde overblik og have fokus på egenomsorg.
  • At styrke og støtte forælder/forældre i samarbejdet med anbringelsesstedet/plejefamilien og sagsbehandleren.

Varighed og timeantal: Afhænger af udfordringer, kompleksitet og støttebehov.